Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027

podsumowanie spotkania konsultacyjnego w Choczewie

Utworzono: 26-08-2022
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika
Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027 grafika

We wtorek, 23.08.2022 r. w Choczewie zebrali się przedstawiciele branży usług społecznych obszaru działania LGD (pracownicy GOPS i MOPS, członkowie organizacji pozarządowych, członkowie Rad Gmin pracujący w komisjach zajmujących się tematyką społeczną).  Uczestników przywitał Michał Słowik - Prezes Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż.

W wyniku omówienia przygotowanej przez pracowników biura LGD prezentacji oraz na podstawie sugestii uczestników spotkania zostały wskazane grupy odbiorców, które powinny być objęte działaniami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027:
- seniorzy
- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych
- osoby niepełnosprawne.

W kolejnej części prac nad tworzeniem LSR, wszystkie zebrane na spotkaniu wnioski zostaną poddane dalszym konsultacjom ze społeczeństwem lokalnym podczas spotkań konsultacyjnych w gminach.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie oraz podzielenie się z nami cenną wiedzą i doświadczeniem z zakresu świadczenia usług i budowania infrastruktury społecznej.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

 

Usługi i infrastruktura społeczna - PREZENTACJA