Aktualności

2022-08-12

Spotkanie konsultacyjne dot. polityki społecznej 

w perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

2022-07-29

Wyniki Konkursu "Lokalna Strategia Rozwoju Szansą dla Nas" 

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy gmin: Choczewo, Nowa Wieś Lęborska i Wejherowo. Gratulujemy ;-)
2022-07-19

Konsultacje

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” będzie wnioskować o przesunięcie środków w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju.

2022-06-21

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

do Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

2022-06-10

13 i 14 czerwca 2022 r.

Informujemy, że 13 i 14 czerwca 2022 r. pracownicy biura Stowarzyszenia są na szkoleniu poświęconym m.in. LSR realizowanym przez Lokalne Grupy Działania  w perspektywie finansowej 2021-2027 w Borczu.

2022-06-08

Nowy obszar działania

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) obejmuje wszystkie gminy wiejskie powiatu lęborskiego: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz gminę miejską Łeba (za wyjątkiem miasta Lęborka, który ma > 30 tys. mieszkańców) oraz 3 gminy powiatu wejherowskiego: Choczewo, Gniewino i Wejherowo. Gminy Gniewino oraz Wejherowo realizowały Lokalna Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, pozostałe gminy nie mogły korzystać ze środków PROW na lata 2014-2020.