Władze i organy stowarzyszenia

Utworzono: 21-06-2022

Walne Zebranie jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia, kt├│rego kompetencje okre┼Ťla statut s─ů nimi mi─Ödzy innymi: podejmowanie uchwa┼é o przyjmowaniu statutu, wyb├│r Zarz─ůdu Stowarzyszenia i jego odwo┼éywanie, wyb├│r cz┼éonk├│w Komisji Rewizyjnej, wyb├│r Rady ds. PROW, zatwierdzanie regulamin├│w zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia, ustalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich, podejmowanie uchwa┼é w sprawach finansowych, udzielanie absolutorium Zarz─ůdowi.

Zarz─ůd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, do kt├│rego zada┼ä nale┼╝y mi─Ödzy innymi: reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz, kierowanie i organizowanie bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia, zaci─ůganie zobowi─ůza┼ä finansowych, wytyczanie kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci i rozwoju Stowarzyszenia, przyjmowanie nowych cz┼éonk├│w, opracowanie i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zatrudnianie pracownik├│w Stowarzyszenia, przygotowywanie projekt├│w do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszar├│w Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.

Sk┼éad osobowy Zarz─ůdu Stowarzyszenia Bursztynowy Pasa┼╝:
Michał Słowik
Prezes
Aleksandra DobrzańskaWiceprezes
Natasza Sobczak - Cz┼éonek Zarz─ůdu

Komisja  Rewizyjna jest organem kontrolnym, kt├│rej kompetencjami s─ů kontrolowanie dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod wzgl─Ödem zgodno┼Ťci z przepisami prawa, statutem i uchwa┼éami Walnego Zebrania Cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, przedstawianie Walnemu Zebraniu Cz┼éonk├│w Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej dzia┼éalno┼Ťci, przedstawianie Walnemu Zebraniu Cz┼éonk├│w Stowarzyszenia ocen dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarz─ůdowi absolutorium, sporz─ůdzanie corocznych ocen dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomo┼Ťci cz┼éonk├│w.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:
Justyna Klein-Melcer
- Przewodnicz─ůca
Arkadiusz Pasiuk - Zast─Öpca Przewodnicz─ůcej
Mariola Kwa┼Ťniewska - Sekretarz

Rada ds. PROW zajmuje si─Ö wyborem operacji, kt├│re b─Öd─ů dofinansowane w ramach przedsi─Öwzi─Ö─ç zawartych w lokalnej strategii rozwoju. W sk┼éad Rady wchodz─ů przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego (przedsi─Öbiorcy) oraz spo┼éecznego (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne).

Skład osobowy Rady ds. PROW:
Anna M├╝nch - sektor publiczny
Rafał Kamiński - sektor społeczny
Dorota Wicka - sektor mieszkańców
Jerzy Czupryński - sektor mieszkańców
Piotr Januszewski - sektor gospodarczy
Piotr Hebda - sektor społeczny
Patrycja Wilkowska - sektor mieszkańców