Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

07.12.20
A- A A+

OSTATNI DZIEŃ KONSULTACJI

04-06-2019

 

Szanowni Państwo, 

 

przypominamy, że wtorek, 4 czerwca 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym pracownicy biura LGD udzielają konsultacji dotyczących poprawości wniosków składanych w ramach naboru nr 18/2019 na rozwój działalności gospodarczej.

 

5 punktów w kryterium "atywność wnioskodawcy" w ww. konkursie otrzymują Wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru operacji do dofinansowania lub przedstawiający przygotowany wniosek do konsultacji pracownikom Stowarzyszenia (osobiście lub e-mailowo najpóźniej dwa dni robocze przed upływem terminu naboru wniosków) 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.