Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

02.25.20
A- A A+

SPOTKANIE INFORMACYJNE

04-07-2019
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

W programie spotkania m.in.
- przegląd możliwości dotacyjnych wraz z omówieniem aktualnych konkursów;
- wsparcie sprzedaży produktów i usług na rynki zagraniczne;
- niskooprocentowane pożyczki i poręczenia unijne;
- dofinansowanie stworzenia stanowisk pracy;
 -podstawowe aspekty zatrudniania obcokrajowców;
- indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.
 
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 lipca 2019 r. w godz. 11:00-13:30 w Urzędzie Miasta w Wejherowie  ul. 12 Marca 195 (III piętro)

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06  do dnia 22 lipca 2019 roku.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Szczegóły spotkania: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=5214&wiecej_news=1
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.