Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Klaudia Dawidowska

11.27.21
A- A A+

Klaudia Dawidowska

O sobie w kilku słowach:

 

"Na imię mam Klaudia, uczęszczam do 2 klasy liceum na kierunku matematyczno-geograficznym, mieszkam w Gniewinie. Fotografią zaczęłam interesować się 2 lata temu. W wolnym czasie spotykam się ze znajomymi, jeżdżę na rolkach i oczywiście robię zdjęcia."

 

 

Poniżej przedstawiamy prace Pani Klaudii...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.