04.06.2021

Utworzono: 25-05-2021Zarządzeniem nr 39/LGD/2021 Prezesa Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż
z dnia 04.05.2021 r.
wyznacza się piątek 04.06.2021 r.
dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r.

Grafika #0: 04.06.2021