Aktualności

2022-11-25

Materiały do konsultacji

Prezentujemy do konsultacji diagnozę obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

2022-11-07

Wyniki naboru 34/2022

Rozwój działalności gospodarczej.
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 34/2021 w ramach działania "Rozwój działalności gospodarczej" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło 6 wniosków.

2022-10-19

Zakończył się nabór wniosków

34/2022 rozwijanie działalności gospodarczej

2022-09-22

Spotkanie informacyjne: Rozwiń firmę z pomocą funduszy europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia przedsiębiorstw z gminy Wejherowo oraz Gniewino.  

2022-09-14

Nabór 34/2022

rozwój działalności gospodarczej dla gmin Gniewino i Wejherowo

2022-08-26

Usługi i infrastruktura społeczna w LSR 2023-3027

podsumowanie spotkania konsultacyjnego w Choczewie