Aktualności

2023-01-20

Raport końcowy z EWALUACJI

Ewaluacja instrumentu RLKS w województwie pomorskim w latach 2014-2020
STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWY PASAŻ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - RAPORT KOŃCOWY

2023-01-19

Analiza SWOT i II wersja diagnozy obszaru do LSR 2023-2027

Prezentujemy analizę SWOT oraz II wersję diagnozy obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

2022-12-22

Życzenia bożonarodzeniowe

Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem ...

2022-11-25

Materiały do konsultacji

Prezentujemy do konsultacji diagnozę obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

2022-11-07

Wyniki naboru 34/2022

Rozwój działalności gospodarczej.
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 34/2021 w ramach działania "Rozwój działalności gospodarczej" objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęło 6 wniosków.