Wyniki naborów

Utworzono: 22-06-2022

Nabór 1/2017
o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 
Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 1/2017 - plik w formacie PDF
 
Nabór 2/2017
o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF
 

Nabór 3/2017
o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF 
 

Nabór 4/2017
o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF
 

Nabór 5/2017
o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny:„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej” w zakresie  „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Lista operacji wybranych dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF

 

Nabór 6/2017
Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, nie wpłynął żaden wniosek.
W związku z powyższym konkurs będzie powtórzony w 2018 r.
 

Nabór 7/2018
o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 
Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 7/2018 - plik w formacie PDF
 

Nabór 8/2018
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 8/2018 - plik w formacie JPG
 
Operacja własna LGD nr 1/OW/2018
W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia  04.10.18 dotyczącego realizacji operacji własnej nr 1/OW/2018 informujemy, że w terminie 04 października- 04 listopada 2018 r.  żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje wniosek na realizację tego przedsięwzięcia.

Nabór 9/2018
o przyznanie pomocy o numerze 9/2018 w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 9/2018 - plik w formacie PDF
 

Nabór 10/2018

 • Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 10/2018 - plik w formacie png
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 10/2018 - plik w formacie png

Nabór 11/2018
Nie wpłynęły żadne wnioski.

Nabór 12/2018

 • Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf

Nabór 13/2018

 • Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie png
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf
   

Operacja własna LGD

 • Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - plik w formacie pdf
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów - plik w formacie pdf

Nabór 14/2019

 • Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf 
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf

Nabór 15/2019
Nie wpłynęły żadne wnioski.

Nabór 16/2019

 • Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf

Nabór 17/2019

 • Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf

Nabór 18/2019

 • Protokół z XLII posiedzenia Rady ds. PROW 25.06.2019 r. Gniewino - pdf
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 18/2019 - jpg
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 18/2019 - pdf
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR po weryfikacji protestów - pdf

Nabór 19/2019
Nie wpłynęły żadne wnioski.

Nabór 20/2019

 • Protokół z XLV posiedzenia Rady ds. PROW 21.11.2019 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 20/2019 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz
 • Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz

Nabór 21/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 21/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 21/2020 - pobierz
 • Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 21/2020 - pobierz

Nabór 22/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 22/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 22/2020 - pobierz
 • Pełna lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanaych punktów dla naboru 22/2020 po rozpatrzeniu protestów - pobierz

Nabór 23/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 23/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 23/2020 -  pobierz

 
Nabór 24/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 24/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 24/2020 - pobierz

 

Nabór 25/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 25/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 25/2020 - pobierz

 

Nabór 26/2020

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 26/2020 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 26/2020 - pobierz


Nabór 27/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 21.04.2021 r. Gniewino - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 27/2021 -  pobierz
 • Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 27/2021 - pobierz

 

Nabór 28/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz 

Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 30.03.2022 - pobierz
Pełna lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów na nabór 28/2021 po rozpatrzeniu protestów - pobierz

 

Nabór 29/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR - pobierz

 

Nabór 30/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz, pobierz 
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz

 

Nabór 31/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz 

 

Nabór 32/2021

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz

 

Nabór 33/2022

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR - pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz 1 str., pobierz 2 str.

Nabór 34/2022

 • Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
 • Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
 • Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz

Nabór 35/2023

Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz
 
Nabór 36/2023
Anulowany
 
Nabór 37/2023
Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW - pobierz
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR -  pobierz
Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - pobierz