LRS na lata 2016 - 2023

Utworzono: 17-06-2022

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż złożona przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 została wybrana do realizacji.

Konkurs dotyczył 20 grup z Województwa Pomorskiego, które opracowały i złożyły swoje strategie. Zgodnie z założeniami nasza będzie realizowana przy pomocy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, przedsiębiorcom oraz instytucjom i organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w pracach zmierzających do jej opracowania. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Obszaru LGD Bursztynowy Pasaż (Gminy Gniewino oraz Gminy Wejherowo).