15 października 2020 r.

Utworzono: 28-09-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 15 października 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców.


Podczas spotkania przedstawimy aktualne możliwości wraz z omówieniem wybranych projektów/programów m.in.:

  • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych - umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji planów rozwojowych za pośrednictwem usług doradczych.
  • Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Pomorski Broker Eksportowy – projekt oferujący m.in. granty na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych.
  • Invest In Pomerania - granty na uzbrojenie terenów inwestycyjnych – projekt polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP.
  • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej – oferta preferencyjnych pożyczek.
  • Wsparcie w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług – oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • Źródła informacji o funduszach europejskich i przedsiębiorczości

Miejsce i termin webinarium:

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 15 października 2020r., w godz. 10:00 - 12:00 w programie ClickMeeting.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 14 października 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 323 31 06 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości e-mail w dniu 14 października 2020r.


Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 106
e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Grafika #0: 15 października 2020 r.