2 maja

Utworzono: 24-04-2017

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy Kodeks Pracy Prezes Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż wydał zarządzenie w sprawie przyznania dnia wolnego od pracy.

Dzień 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada.

Grafika #0: 2 maja