Aktywne Sołectwo 2020

Utworzono: 02-09-2020

Z powodu ogłoszenia przez Rząd RP stanu epidemicznego uległa zmianie formuła przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu „Aktywne Sołectwo” 2020. Aby całkowicie nie rezygnować z przeprowadzenia konkursu, laureaci zostaną wyłonieni na podstawie formularzy zgłoszeniowych złożonych i ocenionych w zeszłym roku.

Zasady, wg których zostaną przyznane nagrody w Konkursie Aktywne Sołectwo 2020:

1. Nagrodzonych zostanie dwóch laureatów konkursu, po jednym z każdej gminy członkowskiej.

2. Nagrodą będą bony podarunkowe do wybranego przez laureata punktu handlowegoo wartości 1 500,00 zł brutto.

3. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń do konkursu złożonychi ocenionych przez Komisję Konkursową w roku 2019, w myśl Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa nr 30/LGD/2019 z dnia 12.06.2019 r.

4. Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostają przyznane sołectwomlub organizacjom społecznym, które w edycji 2019 zajęły pierwsze miejsca „po podium” wśród wyłonionych przez komisję laureatów, (czyli miejsce 5 wśród podmiotów w Gminy Gniewino i miejsce 6 wśród podmiotów z Gminy Wejherowo), wg punktacji przyznanej przez członków Komisji Konkursowej.

5. Laureaci konkursu zostaną listownie poinformowani o otrzymanej nagrodzieoraz będą poproszeni o wskazanie drogą mailową lub telefoniczną punktów handlowych,w których zostaną zakupione karty podarunkowe.

6. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub będą przekazane osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Lista laureatów konkursu w 2019 roku wygląda następująco:

A zatem nagrody w tym roku w postaci kart podarunkowych o wysokości 1 500 zł netto, do wykorzystania w jednym z wymienionych punktów handlowych (Biedronka, Leroy Merlin, Media Expert lub Comes) otrzymuje:

- Sołectwo ŁĘŻYCE (Gmina Wejherowo)

- Sołectwo MIERZYNO (Gmina Gniewino)

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych zakupów.

Grafika #0: Aktywne Sołectwo 2020