Aktywne Sołectwo

Utworzono: 09-03-2017

Pierwsza edycja konkursu „Aktywne Sołectwo” miała miejsce w 2014 r. i została sfinansowana w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacji w ramach PROW 2007 – 2013”. Pula nagród wyniosła wtedy 14 000 zł. Beneficjentami konkursu były sołectwa z terenu gmin będących członkiem LGD, natomiast grupą docelową projektu byli mieszkańcy obszarów wiejskich gmin członkowskich. Do konkursu zostało złożonych 25 projektów z terenu 5 gmin, z czego nagrody w wysokości 1000 zł brutto na realizację zgłoszonego zadania, otrzymało 14 sołectw.

Organizacja pierwszej edycji konkursu spotkała się z pozytywną opinią odbiorców. Z naszego doświadczenia wynika, iż istnieje zapotrzebowanie na podejmowanie inicjatyw integrujących i aktywizujących lokalne społeczności, dlatego podjęliśmy decyzję o organizacji drugiej edycji Konkursu „Aktywne Sołectwo”.

Aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zgłosiło „Aktywne Sołectwo” w Konkursie dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację operacji w 2017 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 13 500 zł. Decyzja o wyborze operacji w ramach konkursu KSOW podjęta zostanie do końca czerwca tego roku, w wyniku czego realizacja „Aktywnego Sołectwa” zaplanowana została wstępnie na lipiec – wrzesień 2017 roku.

Tegoroczna edycja skierowana będzie do sołectw z terenu gmin Gniewino i Wejherowo. Przedmiotem konkursu będzie organizacja wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym przeznaczonych dla mieszkańców sołectw.

Zachęcamy do wchodzenia na stronę www.bursztynowypasaz.pl gdzie systematycznie będą umieszczane dalsze informacje dotyczące konkursu.

Grafika #0: Aktywne Sołectwo