Analiza SWOT i cele nowej LSR - Ankieta

Utworzono: 07-10-2015

W związku z trwającymi pracami mającymi na celu stworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin Gniewino i Wejherowo zwracamy sie do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Zgromadzone w ten sposób odpowiedzi będą pomocne przy tworzeniu analizy SWOT, określającej najważniejsze mocne i słabe strony wspomnianego obszaru a także jego szanse i zagrożenia.

Dzięki Państwa odpowiedziom łatwiejsze będzie ustalenie celów Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż na najbliższe lata. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

>>>>przejdź do ankiety<<<<

Grafika #0: Analiza SWOT i cele nowej LSR - Ankieta