ANKIETA BADAWCZA - LSR 2014-2020

Utworzono: 10-08-2015

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 będzie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze Gminy Gniewino oraz Gminy Wejherowo.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety badawczej, która ma nam pomóc w przygotowaniu solidnej diagnozy o obszarze LGD. Państwa opinie wyrażone w ankiecie, pozwolą nam wytyczyć kierunki działań zgodne z realnymi potrzebami społeczności lokalnej.

Uwaga: osóby, które wypłenią ankietę i zostawią numer tel. bądź adres mailowy będa brały udział w losowaniu atakcyjnych nagród!

>>> kliknij aby przejść do ankiety <<<

Grafika #0: ANKIETA BADAWCZA - LSR 2014-2020