BADANIE ANKIETOWE

Utworzono: 03-12-2020

W nawiązaniu do trwającego badania ewaluacyjnego realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Otrzymane dane pozwolą nam ocenić poziom naszej pracy oraz lepiej przygotować się do przyszłej pespektywy finansowej.

Oto link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785b

Grafika #0: BADANIE ANKIETOWE