Bursztynowy Pasaż

Utworzono: 30-07-2021

Przedmiotem drugiego warsztatu było opracowanie wizji i misji Gminy Wejherowo na 2030 rok, a także stworzenie katalogu celów operacyjnych i kierunków działań strategicznych. Warsztat II prowadzony był w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie.

Program warsztatów:

  1. Wprowadzenie do warsztatu strategicznego
  2. Warsztaty kreatywne – strategiczne
  • Opracowanie wizji Gminy Wejherowo w roku 2030
  • Opracowanie misji Gminy Wejherowo
  • Opracowanie katalogu celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań na najbliższe lata

Spotkanie poprowadzili moderatorzy z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

Liczymy, że wspólna praca pomoże stworzyć kompleksową Strategię Rozwoju Gminy Wejherowo, która przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców.

Grafika #0: Bursztynowy Pasaż