Bursztynowy Pasaż 2014 - 2020

Utworzono: 17-02-2014

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania przystępuje do opracowania nowej i kompleksowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin obejmujących nasz obszar. Na przełomie marca i kwietnia zostanie podpisane porozumienie pomiędzy samorządami - członkami LGD o dalszej współpracy i budowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Grafika #0: Bursztynowy Pasaż 2014 - 2020