Czas na Interaktywną Edukację!!!

Utworzono: 18-02-2014

Na przełomie kwietnia i maja 2014 roku Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż wraz z firmą Lane Energy Poland przeprowadzi cykl zajęć edukacyjnych pt.: „MŁODY INŻYNIER EKSPERYMENTUJE”. Warsztaty skierowane będą do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gmin: Choczewo, Wicko, Krokowa i Nowa Wieś Lęborska. Głównym celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, która przekazywana poprzez eksperyment, zabawę i doświadczenie staję się bardziej przyswajalna dla dzieci. Projekt uzyskał wsparcie firmy LANE ENERGY POLAND, która jest głównym sponsorem przedmiotowych zajęć.

Grafika #0: Czas na Interaktywną Edukację!!!