DODATKOWE ŚRODKI

Utworzono: 18-05-2021

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację projektów w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" zdecydowało przyznać dodatkową pulę na następujące przedsięwzięcia:
- 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
- 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm (Rozwój działalności gospodarczej)
- 2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego
- w sumie 325 000,00 euro.

Nabory wniosków na te zadania zostaną ogłoszone nie wcześniej niż pod koniec bieżącego roku.

Grafika #0: DODATKOWE ŚRODKI