Dotacja na OZE dla gminy Wejherowo

Utworzono: 12-07-2021

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał z wójtem gminy Wejherowo Przemysławem Kiedrowskim umowę na dofinansowanie z funduszy europejskich inwestycji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców gminy oraz budynkach publicznych. Całkowita wartość inwestycji to 3,7 mln zł a dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2,8 mln zł.

Podczas wydarzenia marszałek Mieczysław Struk wręczył wójtowi gminy Wejherowo pamiątkowy czek z informacją o wysokości dofinansowania unijnego. Podpisanie umowy odbyło się 8 lipca br. w gabinecie marszałka województwa pomorskiego.

Projekt gminy Wejherowo „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo", który otrzymał dofinansowanie, dotyczy budowy rozproszonych mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii składających się z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja będzie realizowana przez gminę Wejherowo we współpracy z jej mieszkańcami. W efekcie realizacji projektu panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 98 nieruchomościach prywatnych (mieszkańców gminy) oraz na 19 nieruchomościach samorządowych. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii na poziomie 0,68 MW. Efektem inwestycji będą oszczędności w zużyciu energii elektrycznej zarówno w budownictwie prywatnym jak i publicznym. Zyska też środowisko naturalne: w efekcie realizacji projektu roczna emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o 558 ton równoważnika CO2.

Wykonanie inwestycji planowane jest w okresie listopad 2021 – kwiecień 2023 r.

Do chwili obecnej Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania ze środków unijnych dla realizacji 29 projektów dotyczących produkcji energii z OZE (w tym projekt gminy Wejherowo). Łączna wartość tych inwestycji to 187,1 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniosło 135,3 mln zł.

Marcin Twardokus
Referat Informacji
Departament Programów Regionalnych UMWP

Grafika #0: Dotacja na OZE dla gminy Wejherowo