Już jesienią

Utworzono: 29-07-2019
Informujemy, że Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 Umowy Ramowej i w związku z powyższym otrzymało dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 500 000,00 zł, które możemy przeznaczyć na rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Gniewino oraz gminy wiejskiej Wejherowo.

Biorąc pod uwagę doświadczenie płynące z dotychczas realizowanych projektów urzeczywistnianych przez przedsiębiorców oraz obserwując niesłabnące zainteresowanie mieszkańców gmin członkowskich pozyskiwaniem środków na zakładanie firm, Zarząd Stowarzyszenia uzyskał zgodę Województwa Pomorskiego na rozdysponowanej całej kwoty w konkursie na podjęcie działalności gospodarczej.

We wrześniu br. odbędzie się szkolenie z zakresu m.in. zasad ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, kwalifikowalności kosztów, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców gmin Gniewino i Wejherowo. Odbędzie się tylko jedno spotkanie, dlatego wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz funpage’u Stowarzyszenia na Facebook’u, gdzie zostaną opublikowane szczegóły dot. daty i miejsca spotkania instruktażowego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą już teraz rozpocząć wypełnianie wniosku wraz z załącznikami, które opublikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (http://www.bursztynowypasaz.pl/wzory_wnioskow_.html). Szkolenie daje możliwość uzyskania szczegółowej pomocy podczas wypełniania dokumentów aplikacyjnych, pod warunkiem podjęcia wcześniejszej samodzielnej próby ich wypełnienia - do czego Państwa zachęcamy.

Ogłoszenie naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej nastąpi jesienią 2019 r.
Grafika #0: Już jesienią