Koniec naboru

Utworzono: 01-03-2018

Wczoraj zakończył się nabór wniosków w konkursie nr 7/2018 na rozwój działalności gospodarczej, w ramach działania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Informujemy, że wpłynęło 14 wniosków, na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł, natomiast limit dostępnych środków w konkursie wynosi 913 315 zł. Zaskakujący jest podział wnioskodawców,biorąc pod uwagę miejsce prowadzenia działalności, gdyż po tyle samo, bo po 7 wniosków przypada na każdą z gmin stanowiących obszar działalności LGD.

Kolejnym etapem jest ocena wniosków przez Radę ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta w kwietniu. Pełna lista wybranych projektów wraz z przyznanymi punktami zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia.

Wszystkim wnioskodawcom życzymy powodzenia ;-)

Grafika #0: Koniec naboru