Koniec naboru

Utworzono: 22-03-2017

Informujemy, że złożonych zostało 14 projektów na łączną kwotę ok. 1 300 000 zł.

Kolejnym etapem jest ocena wniosków przez Radę ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta do końca kwietnia tego roku. Pełna lista wybranych projektów wraz z przyznanymi punktami zostanie opublikowana na stronie Stowarzyszenia.

Grafika #0: Koniec naboru