KONSULTACJE

Utworzono: 18-05-2021

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację projektów w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" zdecydowało przyznać dodatkową pulę na przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm oraz 2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego- w sumie 325 000,00 euro. Nabory wniosków na te zadania- nie wcześniej niż pod koniec br.

Dodatkowo, żeby nabory przebiegły sprawnie i szybko zmianie ulegają lokalne kryteria wyboru operacji w taki sposób, aby większe szanse na realizację miały projekty, które z założenia można zrealizować z krótkim czasie. Wszystkie zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać e-mailowo na adres: biuro@bursztynowypasaz.pl.

Do pobrania:
- Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz
- Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz
Grafika #0: KONSULTACJE