KONSULTACJE

Utworzono: 23-02-2022
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” będzie wnioskować o przesunięcie środków w budżecie LSR.
Niewykorzystane środki z Przedsięwziąć 2.1.1 w kwocie 1 922,23 euro oraz 2.2.2 w kwocie 2 363,33 euro chcielibyśmy przeznaczyć do uzupełnienia dostępnej kwoty w najbliższym naborze na Podejmowanie działalności gospodarczej (1.1.1).

W.w środki stanowią tak niską kwotę że, nie pozwolą na ogłoszenie naboru wniosków w ramach tych przedsięwzięć. Wskaźniki produktu zarówno dla Przedsięwzięcia 2.1.1 jak i 2.2.2 zostały osiągnięte.
Lokalna Strategia Rozwoju - pdf
Grafika #0: KONSULTACJE