KONSULTACJE

Utworzono: 02-04-2020

W związku ze zbliżającym się końcem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców z obszaru działania LGD, zaistniała sytuacja dot. konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu polegającym na m.in. wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji spożywczej.

Propozycja aktualizacji LSR dotyczy przedsięwzięcia 1.1.4, które obecnie brzmi: Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej a modyfikacja ma polegać na wprowadzeniu przedsięwzięcia: „Utworzenie sieci współpracy w zakresie promocji usług turystycznych i okołoturystycznych gmin Gniewino i Wejherowo".

Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rizwiju wprowadzono na str: 34-37, 41-42, 46 i 65 i zaznaczono kolorem czerwonym.


Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat powyższych zmian drogą elektroniczną, pisząc na adres biur@bursztynowypasaz.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

Grafika #0: KONSULTACJE