KONSULTACJE

Utworzono: 09-07-2020

W związku z otrzymaniem przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż dodatkowych środków przyznanych z tzw. II bonusa oraz środków wynikających z ponownego przeliczenia kursu euro zaistniała potrzeba aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zmiany LSR dotyczą:

- przesunięcia środków po przeliczeniu kursu euro oraz środków związanych z brakiem zainteresowania naborem wniosków w ramach rozwoju infrastruktury społecznej (w ramach naboru nr 19/2019 nie wpłynął żaden wniosek),

-pozostawieniu nadmiaru środków wynikający z przeliczenia kursu euro dla Przedsięwzięcia 1.1.1 (podejmowania działalności gospodarczej), 1.1.2 (rozwijanie działalności gospodarczej) oraz 1.2.1 (rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, w danych przedsięwzięciach w kwotach odpowiednio: 12 500 euro oraz 54 566,21 euro,

- skumulowania nadmiaru euro z pozostałych przedsięwzięć, (co daje kwotę 41 693,98 euro) i przesunięcie ich do przedsięwzięcia 1.2.1, gdzie wciąż jest potrzeba inwestycji, co deklarują gminy, a co jest zgodne z zapisami LSR. Do przedsięwzięcia 1.2.1 zaplanowano również przenieść środki z przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności.

- przesunięcia w czasookresie 2016-2018 środków z przedsięwzięcia 2.2.1 . Pozostałe środki rozdysponowane zostaną na lata 2022-2023. Jednocześnie zwiększona została wartość wskaźników produktu i rezultatu w przedsięwzięciach 1.1.1, 1.1.2 oraz 1.2.1, a zmniejszona odpowiednio do przesuniętych środków w przedsięwzięciu 2.2.1.

Zaktualizowany zostanie również Plan finansowy odpowiednio do opisanych powyżej zmian.

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat powyższych zmian drogą elektroniczną, pisząc na adres biur@bursztynowypasaz.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju z propozycjami zmian dot. tzw. II bonusa (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

Lokalna Strategia Rozwoju z propozycjami zmian dot. ponownego przeliczenia kursu euro (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

Grafika #0: KONSULTACJE