KONSULTACJE

Utworzono: 19-10-2020

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:

- zwiększenia wskaźników w przedsięwzięciu 2.2.2. Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego oraz 1.2.2. Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego

- rozszerzenia grona odbiorców w przedsięwzięciu 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności o gminne ośrodki kultury

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia 1.1.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej i przesunięcie środków z tego przedsięwzięcia na rozwój działalności gospodarczej.

Aktualizacji podlega również Plan finansowy odpowiednio do opisanych powyżej zmian.

Lokalna Strategia Rozwoju z propozycjami zmian - plik w formacie pdf

Grafika #0: KONSULTACJE