Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Utworzono: 12-01-2018

Projekty wybrane do realizacji przez Radę ds. PROW Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż w konkursach na rozwój oraz podjęcie działalności gospodarczej (nabory 1/2017 i 4/2017) są poddawane weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Część z Państwa ma już za sobą ten etap i może realizować zaplanowane projekty na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności wywiązania się z §5 pkt. 16 Umowy, który zobowiązuje Państwa do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z FRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.”

Księga wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 oraz logotypy można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Logotyp Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż:

- plik w formacie jpg, paleta kolorów CMYK

- plik w formacie jpg, paleta kolorów RGB

Grafika #0: Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020