Lokalna Strategia Rozwoju LGD

Utworzono: 05-06-2019
Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (czerwona czcionka) . Najważniejsze dotyczą :
- zmiany zakresu projektu współpracy z wytyczenia ścieżek rowerowych na utworzenie questów;
- przesunięcia środków w wysokości 50 tys. złotych z zakresu dotyczącego prac konserwatorskich lub restauratorskich w obiektach zabytkowych do zakresu związanego w wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury.
Na Państwa sugestie czekamy do 13.06.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" - plik w formacie doc


Grafika #0: Lokalna Strategia Rozwoju LGD