Lokalne kryteria wyboru operacji

Utworzono: 26-06-2019

Na wniosek członków Rady ds. PROW zostały wprowadzone zmiany w kryteriach dotyczących wyboru operacji. Zmiany dotyczą nastepujących kryteriów:

- WPŁYW OPERACJI NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZMIANY KLIMATYCZNE

- DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE LGD

Prosimy o zapoznanie się z treścią zaproponowanych zmian oraz przesłanie ewentualnych uwag mailem na adres biuro@bursztynowypasaz.pl.

Lokalne kryteria wyboru operacji - plik w formacie doc

Grafika #0: Lokalne kryteria wyboru operacji