Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i Współpracy

Utworzono: 24-10-2016

STOWARZYSZENIE „BURSZTYNOWY PASAŻ” LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY –

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

Wymagane dokumenty należy nadsyłać pocztą na adres Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, ul. Szkolna 3, Gniewino 84 – 250 lub osobiście w siedzibie Biura w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY w terminie do 7 listopada 2016r. (decyduje data wpływu listu do biura Stowarzyszenia lub data dostarczenia). Dokumenty, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogloszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Grafika #0: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i Współpracy