Nabory wniosków

Utworzono: 15-12-2021

Informujemy, że wczoraj, 14.12.2021 r. zakończył się nabór wniosków w naborach 28/2021, 29/2021, 30/2021, 31/2021 i 32/2021. W ramach poszczególnych działań wpłynęła następująca ilość wniosków:

- podejmowanie działalności gospodarczej – 8 wniosków

- rozwijanie działalności gospodarczej – 9 wniosków

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 1 wniosek

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – 1 wniosek

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 2 wnioski

Informujemy jednocześnie, że nie wykorzystano wszystkich środków w ramach naboru na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego ponowny nabór wniosków odbędzie się w pierwszej połowie 2022 r.
Zapraszamy.
Grafika #0: Nabory wniosków