Ocena wniosków w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Utworzono: 28-08-2014

Podczas wczorajszego XXI posiedzenia Rady ds. PROW, ocenione zostały wnioski nadesłane w odpowiedzi na nabór w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Odnowa i Rozwój Wsi”. Poniżej zamieszczona została lista wniosków ocenionych.

Lista wniosków ocenionych - Odnowa i Rozwój Wsi

Grafika #0: Ocena wniosków w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"