Ogłoszenie konkursu - Odnowa i Rozwój Wsi

Utworzono: 29-07-2014

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków:

85 492,99 zł

Termin składania wniosków:

28 lipca 2014 r. - 11 sierpnia 2014 r.

Pełny tekst ogłoszenia

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

Instrukcja wypełniania wniosku

Lokalne kryteria wyboru operacji

Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Grafika #0: Ogłoszenie konkursu - Odnowa i Rozwój Wsi