Ogłoszenie o naborze wniosków na tzw. Małe Projekty

Utworzono: 26-04-2013

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach tzw. „Małych projektów”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków:

115 000,00 zł

Termin składania wniosków:

17 maja 2013 r. – 31 maja 2013 r.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dla tzw. Małych Projektów

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 7z

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 7z

Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów

Wytyczne dla wnioskodawców w ramach działania dla tzw. Małych Projektów

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Grafika #0: Ogłoszenie o naborze wniosków na tzw. Małe Projekty