Operacja własna

Utworzono: 05-11-2018
W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia 04.10.18 dotyczącego realizacji operacji własnej nr 1/OW/2018 informujemy, że w terminie 04 października- 04 listopada 2018 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje wniosek na realizację tego przedsięwzięcia.
Grafika #0: Operacja własna