OSTATNI DZIEŃ KONSULTACJI WNIOSKÓW

Utworzono: 10-10-2019
Szanowni Państwo,
przypominamy, że piątek, 11 października 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym pracownicy biura LGD udzielają konsultacji dotyczących poprawości wniosków składanych w ramach naboru nr 20/2019 na podjęcie działalności gospodarczej.
5 punktów w kryterium "atywność wnioskodawcy" w ww. konkursie otrzymują Wnioskodawcy biorący udział w szkoleniach organizowanych przez LGD w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru operacji do dofinansowania lub przedstawiający przygotowany wniosek do konsultacji pracownikom Stowarzyszenia (osobiście lub e-mailowo najpóźniej dwa dni robocze przed upływem terminu naboru wniosków).
Grafika #0: OSTATNI DZIEŃ KONSULTACJI WNIOSKÓW