Piątek 10.12.2021

Utworzono: 10-12-2021
Przypominamy, że dziś ostatni dzień na konsultacje poprawność wypełnienia wniosku i biznesplanu, aby otrzymać punkty w kryterium "aktywność wnioskodawcy".
Poniedziałek i wtorek to ostatnie dni naboru, w których wpływa najwięcej wniosków, więc w tych dniach pracownicy skupiają się na obsłudze osób składających Wnioski.
Prosimy aby wnioski były skompletowane (spięte po 2 komplety wniosku ze wszystkimi załącznikami) i w miarę możliwości załączniki były skopiowane (oryginały przynieść do wglądu), aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na przyjęcie dokumentów.
Grafika #0: Piątek 10.12.2021