Plan szkoleń Rady ds. PROW

Utworzono: 14-02-2017
Na podstawie § 35 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” zatwierdzonego uchwałą nr 1/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z dnia 21.12.2015 r. oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Rady ds. PROW zostały przyjęte zmiany w Ramowym Planie Szkoleń Rady ds. PROW. Aktualna wersja dokumentu znajduje się poniżej.
Plan Szkoleń Rady ds. PROW - plik w formacie doc
Grafika #0: Plan szkoleń Rady ds. PROW