Po potwierdzenie za zgodność

Utworzono: 19-02-2018

Przy składaniu wniosków w naborach ogłaszanych przez Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż (jak i również na etapie składania uzupełnień oraz wniosków o płatność), kopie dokumentów przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Osobami upoważnionymi do potwierdzania za zgodność z oryginałem są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż lub organ, który wydał dokument.

Przypominamy!
Prosząc o potwierdzenie autentyczności dokumentu, należy pamiętać o okazaniu pracownikowi biura oryginału tego dokumentu wraz z kopią (kopiami) wymagającymi uwierzytelnienia.

Grafika #0: Po potwierdzenie za zgodność