Podsumowanie

Utworzono: 14-02-2020

14 lutego br. w biurze LGD w Gniewinie odbyło się Spotkanie Refleksyjne Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” mające na celu m.in. :

- bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ,

- realizację wskaźników oraz budżetu LGD ,

- ocenę dotychczasowych efektów realizacji harmonogramu naborów,

- ocenę organizacji projektów skierowanych do społeczności lokalnej,

- omówienie zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze działania LGD,

- pozyskanie oraz dystrybucja dodatkowych środków przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej.


W spotkaniu wzięły udział 2 osoby reprezentujące Zarząd oraz Radę ds. PROW Stowarzyszenia. Warsztat prowadzili pracownicy biura LGD, którzy przedstawili szczegółowe dane związane z realizacją zapisów umowy ramowej oraz statutu Stowarzyszenia.

Grafika #0: Podsumowanie