Ponad 500 uczniów

Utworzono: 06-11-2019

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w dniach 23 – 25 października 2019 r. zrealizowało projekt własny o tematyce ekologicznej pod nazwą „Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych gmin Gniewino i Wejherowo”. W projekcie wzięło udział ponad 500 dzieci ze szkół podstawowych z gmin Gniewino i Wejherowo (były to szkoły z Gniewina, Kostkowa i Bolszewa).

Program zajęć obejmował omówione wszystkich działań mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, zarówno tych zmierzających do naprawienia już wyrządzonych szkód, jak i zapobiegających ich występowaniu w przyszłości. Integralną częścią projektu będzie również omówienie zasad segregacji śmieci, recyklingu oraz uświadomienie uczestników, jak ważne jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym środków służących oszczędzaniu energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii, szczególnie w sytuacji występowania smogu. Program zajęć oraz opracowane na potrzeby projektu materiały nawiązywały do doświadczeń i stosowanych w gminie Gniewino i Wejherowo rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowiły one przykład racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych występujących w najbliższym otoczeniu lokalnego społeczeństwa (np. kolektory słoneczne zamontowane na budynku szkoły i pływalni krytej w Gniewinie, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, system segregacji odpadów, projekty skierowane do mieszkańców dofinansowujące montaż baterii fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków czy termomodernizacji budynków). Powyższe aspekty przybliżone zostały dzieciom i młodzieży w taki sposób, aby uświadomić im jak ważne dla przyszłych pokoleń jest zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego lokalnego środowiska, natomiast ciekawa forma zajęć (w postaci warsztatów z wykorzystaniem elementów interaktywnych oraz konkursów z nagrodami) przyczyniła się do lepszego utrwalenia zdobytej wiedzy oraz zachęcała do podzielenia się nią z innymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez kadrę wykwalifikowanych animatorów, a nad całością czuwał zespół pracowników z Centrum EduFun z Gdyni, którzy starali się połączyć edukację i zabawę w jedną interaktywną całość, dając uczniom możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów.

Projekt zrealizowany został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dziękujemy wszystkim osobom, które czynnie włączyły się w przygotowanie zajęć, w szczególności dyrekcji oraz nauczycielom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

Grafika #0: Ponad 500 uczniów
Grafika #1: Ponad 500 uczniów
Grafika #2: Ponad 500 uczniów
Grafika #3: Ponad 500 uczniów
Grafika #4: Ponad 500 uczniów
Grafika #5: Ponad 500 uczniów
Grafika #6: Ponad 500 uczniów
Grafika #7: Ponad 500 uczniów
Grafika #8: Ponad 500 uczniów
Grafika #9: Ponad 500 uczniów
Grafika #10: Ponad 500 uczniów
Grafika #11: Ponad 500 uczniów
Grafika #12: Ponad 500 uczniów
Grafika #13: Ponad 500 uczniów
Grafika #14: Ponad 500 uczniów
Grafika #15: Ponad 500 uczniów
Grafika #16: Ponad 500 uczniów
Grafika #17: Ponad 500 uczniów
Grafika #18: Ponad 500 uczniów
Grafika #19: Ponad 500 uczniów
Grafika #20: Ponad 500 uczniów
Grafika #21: Ponad 500 uczniów
Grafika #22: Ponad 500 uczniów
Grafika #23: Ponad 500 uczniów
Grafika #24: Ponad 500 uczniów
Grafika #25: Ponad 500 uczniów
Grafika #26: Ponad 500 uczniów
Grafika #27: Ponad 500 uczniów
Grafika #28: Ponad 500 uczniów
Grafika #29: Ponad 500 uczniów
Grafika #30: Ponad 500 uczniów
Grafika #31: Ponad 500 uczniów
Grafika #32: Ponad 500 uczniów
Grafika #33: Ponad 500 uczniów
Grafika #34: Ponad 500 uczniów
Grafika #35: Ponad 500 uczniów
Grafika #36: Ponad 500 uczniów
Grafika #37: Ponad 500 uczniów
Grafika #38: Ponad 500 uczniów
Grafika #39: Ponad 500 uczniów
Grafika #40: Ponad 500 uczniów
Grafika #41: Ponad 500 uczniów
Grafika #42: Ponad 500 uczniów
Grafika #43: Ponad 500 uczniów
Grafika #44: Ponad 500 uczniów
Grafika #45: Ponad 500 uczniów
Grafika #46: Ponad 500 uczniów
Grafika #47: Ponad 500 uczniów
Grafika #48: Ponad 500 uczniów
Grafika #49: Ponad 500 uczniów
Grafika #50: Ponad 500 uczniów
Grafika #51: Ponad 500 uczniów