Projekt „Aktywne Sołectwo”

Utworzono: 06-10-2017

II edycja Konkursu „Aktywne Sołectwo” już za nami. Do projektu zgłosiło się 12 sołectw. Poziom i kreatywność przy realizacji zgłoszonych wydarzeń była duża, jednak Komisja Konkursowa musiała podjąć decyzję i wyłonić 9 laureatów, którymi były sołectwa: Ustarbowo, Warszkowo, Bolszewo, Orle, Mierzyno, Kąpino, Gniewowo, Chynowie i Bychowo.

W sierpniu i wrześniu wyłonione w Konkursie sołectwa realizowały zgłoszone wydarzenia. Były wśród nich: festyny rodzinne, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami, biegi, zajęcia zumby oraz zabawy taneczne. W sumie w wydarzeniach wzięło udział ok. 737 osób.

Przypomnijmy, że laureaci Konkursu otrzymali bony o wartości 1364 zł, które można było zrealizować na dowolny cel służący dobru wspólnemu sołectwa. Pomysły na zagospodarowanie tej kwoty były różne, w zależności od potrzeb poszczególnych sołectw. I tak, laureaci przeznaczyli otrzymane środki na pokrycie kosztów organizacji samych wydarzeń integracyjnych oraz zakup „środków trwałych”, które w późniejszych latach będą służyć lokalnemu społeczeństwu. Wydatki te dotyczyły zakupu m.in.: namiotów do organizacji imprez plenerowych, kosiarki spalinowej, sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia świetlic wiejskich (naczynia i sprzęt AGD), kwiatów i krzewów przeznaczonych do upiększenia terenów zielonych sołectw.

Cieszy nas, że Konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, a Sołtysi zadeklarowali gotowość udziału w kolejnych edycjach.

Dodajmy, że projekt „Aktywne sołectwo" został wybrany do realizacji podczas konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i uzyskał współfinansowanie w wysokości 13.500 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Grafika #0: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #1: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #2: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #3: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #4: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #5: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #6: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #7: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #8: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #9: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #10: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #11: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #12: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #13: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #14: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #15: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #16: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #17: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #18: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #19: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #20: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #21: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #22: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #23: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #24: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #25: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #26: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #27: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #28: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #29: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #30: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #31: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #32: Projekt Aktywne Sołectwo
Grafika #33: Projekt Aktywne Sołectwo