Protest dla naboru 28/2021

Utworzono: 04-04-2022

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na ocenę wniosków o przyznanie pomocy w naborze nr 28/2021 w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 został złożony 1 wniosek.

Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW z 30.03.2022 - pobierz

Pełna lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów na nabór 28/2021 po rozpatrzeniu protestów - pobierz

Grafika #0: Protest dla naboru 28/2021