Spotkanie informacyjne

Utworzono: 04-07-2017

3 lipca 2017 r. w Sali Kinowej w Gniewinie odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego Michał Słowik – Prezes Stowarzyszenia oraz Marcin Toczek – Wiceprezes Stowarzyszenia, podsumowali nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć „Rozwój działalności gospodarczej” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej” na obszarze LGD Bursztynowy Pasaż.

W ramach dwóch konkursów Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” rozdysponowało już 1 860 792,00 zł. Z tego 1 310 792,00 zł na rozwój istniejących przedsiębiorstw, 550 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Państwa i są dystrybuowane zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konkursie na rozwój przedsiębiorstw wpłynęło 14 wniosków i wszystkie zostały wybrane do realizacji. Z kolei w konkursie na podejmowanie działalności wpłynęło 18 wniosków, 13 zostało wybranych z czego 11 zmieściło się w limicie środków, które odbyły przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia.

Michał Słowik, wraz z Marcinem Toczek wręczyli Wnioskodawcom Listy Gratulacyjne, życząc powodzenia na dalszym etapie realizacji zgłaszanych projektów.

Następnie Emilia Waśkowska – Specjalista ds. naboru wniosków i administracji LGD Bursztynowy Pasaż szczegółowo omówiła najważniejsze założenia wynikające z projektu umów na realizację operacji, które Wnioskodawcy będą zawierali z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, po wcześniejszym zweryfikowaniu złożonych wniosków. Przekazane informacje dotyczyły m.in. określenia terminu podpisania umowy, zobowiązań Beneficjenta wynikających z umowy, terminów otrzymania środków finansowych, korzystania z portalu przetargowego ARMiR oraz podania aktów prawnych w zakresie funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego Wnioskodawcy dzielili się dotychczasowym doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków oraz zadawali pytania dotyczące realizacji zgłoszonych projektów.

Grafika #0: Spotkanie informacyjne
Grafika #1: Spotkanie informacyjne
Grafika #2: Spotkanie informacyjne
Grafika #3: Spotkanie informacyjne
Grafika #4: Spotkanie informacyjne
Grafika #5: Spotkanie informacyjne
Grafika #6: Spotkanie informacyjne
Grafika #7: Spotkanie informacyjne