SPOTKANIE INFORMACYJNE

Utworzono: 28-11-2018

4 grudnia 2018 r. (wtorek)

o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Gniewinie

(ul. Sportowa 1) odbędzie się

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące zasad przyznawania pomocy, realizacji i rozliczania projektów

skierowanych dla organizacji pozarządowych.

Spotkanie dotyczyło będzie następujących działań:
1.2.2 Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego
2.1.1 Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych
i kulturowo –historycznych, w tym tradycji regionalnych
Operacja I – zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim
Operacja II - wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego
Serdecznie zapraszamy!
Grafika #0: SPOTKANIE INFORMACYJNE