SPOTKANIE INFORMACYJNE

Utworzono: 12-08-2019

Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy poniżej formularze dokumentów przeznaczonych dla Wnioskodawców aplikujących o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - premie.

RODO klauzule 19.2 - pobierz
Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

UMOWA WERSJA 4Z Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (pdf)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pdf)- pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) - pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (wersja edytowalna)- pobierz

 • Biznesplan (.pdf) -wersja 3z
 • Biznesplan (.docx) - wersja 3z
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - wersja 3z
Grafika #0: SPOTKANIE INFORMACYJNE